A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: result

Filename: models/martikel.php

Line Number: 214

/

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: slug

Filename: views/profile.php

Line Number: 9

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: name

Filename: views/profile.php

Line Number: 9

Skim Air

5.000 ml/ 4.300 g (Art.nr.: 81534)

Productbeschrijving

 

Skim Air CO2-adsorptiegranulaat onttrekt het CO2-aandeel aan de vertreklucht en regelt de pH-waarde in het aquarium op een voor koralen stabiel en hoog niveau.

Door de vermindering van de CO2-concentratie wordt de algengroei aanzienlijk verminderd, de hogere en stabielere pH-waarde bevordert de groei van koralen.

 

Art.-nr.: 81533   Skim Air CO2-adsorptiegranulaat, 950 ml (800 g) -navulverpakking                     

Art.-nr.: 81534   Skim Air CO2-adsorptiegranulaat, 5.000 ml ( 4.300 g) -navulverpakking                  

 

Skim Air CO2-adsorptiegranulaat onttrekt het CO2-aandeel aan de vertreklucht en regelt de pH-waarde in het aquarium op een voor koralen stabiel en hoog niveau.

Door de vermindering van de CO2-concentratie wordt de algengroei aanzienlijk verminderd, de hogere en stabielere pH-waarde bevordert de groei van koralen.

 

Bevat: 
Bevat:  Calcium hydroxide (EC 215-137-3), sodium hydroxide (EC 215-185-5), zeoliet (EC 215-283-8), ethyl violet (EC 219-231-5)

Gevarenaanduiding: 
H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P332 + P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

 

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Skim Air
     (PDF, 4,1 MB)
Veiligheidsinformatieblad / Skim Air 500
     (PDF, 595,2 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
Skim Air 500
500 ml/ 430 g
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Siliphos
180 ml / 150 g
meer maten voorhanden...
 
Biopellets NP
450 ml / 300 g
 
 

Overige varianten

 
Skim Air
950 ml/ 800 g