Strontium 24

50 ml
meer maten voorhanden... (Art.nr.: 81338)

Productbeschrijving

 

Voor de dagelijkse aanvoer van voeding naar de ongewervelde dieren. Voor skeletopbouw en groei van koralen. Met sporen van molybdeen. 

 

Strontium is een structuur- en spoorelement en komt in het zeewater in een concentratie van 8 mg/l voor. Strontium behoort naast calcium en magnesium tot één van de voornaamste spoorelementen en speelt bij de verzorging van de steenkoralen, kalkalgen en mosselen een voorname rol. Strontium is bovendien een onontbeerlijk spoorelement voor de skeletopbouw van de steenkoralen, omdat het in het kristalrooster van het aragoniet opgeslagen wordt. Door de regelmatige toevoeging van DuplaMarin Strontium 24 wordt de groei van de steenkoralen, maar ook van de geliefde kalkroodalgen bevorderd. In het bijzonder wordt de groei bij alle soorten acropora of pocillopora verbeterd. Strontium is in het aquariumwater niet stabiel en vaak al na 12–15 uren niet meer aantoonbaar. Om een stagnatie van de groei van de koralen of van de kalkalgen door een tekort aan strontium te voorkomen, is het belangrijk, het aquarium regelmatig van DuplaMarin Strontium 24 te voorzien. Het spoorelement molybdeen bezit een essentiële functie in de biologie van tal van zeewaterkolkloze en nitrificerende filterbacteriën. Omdat molybdeen ook door rifbouwende organismen uit het aquariumwater onttrokken wordt, moet het voortdurend extra gedoseerd worden.

 

Dosering: Bij een normale visstand dagelijks 1 druppel per 50 l aquariumwater. Indien er zich veel snelgroeiende steenkoralen (bijvoorbeeld acroporasoorten) in het aquarium bevinden, kan de dosering voorzichtig verhoogd worden. Indien er een toegenomen groei van ongewenste soorten algen of een afname van het xeniabestand vastgesteld wordt, dient de dosering verlaagd te worden.

 

 

GEVAAR!
Bevat: strontiumchloride

Gevarenaanduiding:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veilligheidsinstructie:
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Strontium 24
     (PDF, 798,8 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
Amino 24
50 ml
meer maten voorhanden...
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Power Calcium
400 g
meer maten voorhanden...
 
Power KH+
250 g
meer maten voorhanden...
 
 

Overige varianten